Vorstelijke hybris

De olympische fakkeltocht was om van in je vuistje te lachen: in plaats van de beoogde viering van de grootsheid van China, legde hij juist aan heel de wereld China’s pijnpunten bloot. Wat een ererondje had moeten zijn, had nog het meeste weg van de tocht die een schurk naar het schavot aflegt: bekogeld en beschimpt door actievoerders.

De Chinese autoriteiten sputterden hierop dat de olympische fakkeltocht van oudsher juist een symbool van vrede en verbroedering is. O ja? In het oude Olympia was in het geheel geen sprake van een fakkeltocht. Die kwam er pas bij de Spelen in Berlijn in 1936, als symbool voor de grootsheid van het Derde Rijk, de propaganda van de nazi’s en de superioriteit van het arische ras. Wie hier vrede en verbroedering in proeft, bezit een markante levensvisie.

De Oude Grieken zouden dit brandend erfstuk van Hitler en Goebbels waarschijnlijk beschouwen als een teken van hybris, de vermetele overmoed van de mens, die gedoemd is ten val te komen.

Dat moment lijkt aangebroken. Verheugd konden we gisteren lezen dat IOC-lid en kroonprins Willem-Alexander de fakkeltocht wil afschaffen. Eindelijk! Een verlate Wiedergutmachung? Welnee. In De Telegraaf noemt hij twee argumenten: de fakkeltocht is 1) te duur en 2) mikpunt geworden van protest waadoor ‘dit mooie symbool’ kapot dreigt te gaan.

Grappig: het symbool dreigt kapot te gaan, laten we het redden door… het af te schaffen!

Vorstelijk plan!

Maar er schuilt iets veel ernstigers in de uitlatingen van Willem-Alexander. Met zijn veroordeling van de protesten tegen de mensenrechtensituatie schaart onze toekomstige koning zich ondubbelzinnig aan de kant van de Chinese autoriteiten.

Gevraagd naar de mensenrechtensituatie debiteert de kroonprins het volgende stompzinnige aforisme: „Sport gaat altijd voor politiek.” Zozo, dus wat hem betreft mogen de volgende Spelen gerust worden gehouden in Iran, Birma, Syrië of Zimbabwe.

Het symbool van ons Koningshuis dreigt door zulke uitlatingen van de kroonprins kapot te gaan. Misschien moeten we het gaan redden. Maar hoe? Een vorstelijk plan: door het af te schaffen!

Christiaan Weijts

    • Christiaan Weijts