Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Wetenschap

Rapport: wet foetaal weefsel is problematisch

De wet die het gebruik regelt van foetaal weefsel, werkt in de praktijk „problematisch”. Dat schrijft een evaluatiecommissie over de in 2002 van kracht geworden Wet foetaal weefsel (WFW). Het evaluatierapport is door staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Foetaal weefsel ‘komt vrij’ bij spontane en uitgevoerde abortussen. De wet bepaalt dat de vrouw die zwanger was mag beslissen wat er met het weefsel gebeurt. Het kan worden vernietigd, ter beschikking worden gesteld van de wetenschap, of worden gebruikt voor medische behandeling.

De evaluatiecommissie constateert dat sommige abortusklinieken, ziekenhuizen en onderzoekers de wet niet goed begrijpen, en vaak te ruim toepassen. De wet heeft bovendien een ongewenste overlap met andere wetten, zoals die op de zwangerschapsafbreking, de embryowet en de regelingen voor de orgaandonatie en de lijkbezorging. Herziening van het hele wettencomplex is gewenst.

Bij de wetsevaluatie kwam aan het licht dat een vrouw die bij een verkrachting zwanger is geraakt en de foetus laat aborteren, de resten formeel niet mag afstaan voor justitieel onderzoek, wat nuttig kan zijn voor de bewijsvoering in de rechtszaak. De WFW bepaalt echter dat foetaal weefsel uitsluitend eventueel voor geneeskundige doeleinden mag worden gebruikt. Hier moet de wet worden aangepast, vindt de commissie.

De evaluatie maakt ook duidelijk dat op grond van de wet een modelreglement is gemaakt dat vaak strikter is dan de wet zelf. Een voorbeeld is dat een abortusprocedure niet mag worden aangepast met het doel het foetale weefsel zo te verkrijgen dat daarmee wetenschappelijk onderzoek mogelijk is. Daar zegt de wet niets over.