Fed laat rente ongemoeid, Greenspan is pessimistisch

Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, heeft gisteren de belangrijkste rentevoet ongewijzigd gelaten op 2 procent. De vrees voor een verder oplopende inflatie is iets minder groot dan tot nu toe, zo valt op te maken uit de verklaring van de Fed.

De Fed verdedigt het handhaven van de lage rentevoet met een verwijzing naar de condities op de geldmarkt, die nog altijd slecht zijn. Weliswaar is de economie in het tweede kwartaal gegroeid, door consumentenuitgaven en export, maar de arbeidsmarkt en de financiële markt staan nog onder grote spanning, meent de Fed. De aanhoudende problemen op de huizenmarkt en de hoge energieprijzen drukken ook de komende kwartalen nog op de economische groei. Het substantieel verlichten van het monetaire beleid (lage rente) in combinatie met maatregelen om de liquiditeit in de markten te vergroten, moeten de magere economische groei stimuleren.

„De inflatie is hoog, gedreven door de eerdere verhoging van de prijzen van energie en andere grondstoffen”, aldus de Federal Open Market Committee, het bestuur van de Fed dat over de rentestanden gaat. Het comité verwacht dat de inflatie later dit jaar en volgend jaar enigszins zal afnemen, „maar de verwachting voor de inflatie blijft hoogst onzeker”. Van de elf bestuurders stemden er tien voor het ongewijzigd laten van de rente. Alleen Richard Fisher, van de Federal Reserve van Dallas, stemde voor een renteverhoging.

Morgen zal de Europese Centrale Bank de rente naar verwachting ook ongewijzigd laten, op 4,25 procent. De onrust op de financiële markten is nog te groot om de rente te verhogen, hoewel de nog altijd oplopende inflatie daar wel alle aanleiding toe geeft. In Europa bedraagt de inflatie inmiddels 4,1 procent, ruim boven de door de ECB gestelde grens van „op of onder” de 2 procent. In de VS bedraagt de inflatie zelfs 5 procent, maar de Fed heeft niet zo’n strenge grens als de ECB.

Voormalig Fed-voorzitter Alan Greenspan zei gisteren in een opiniestuk in de Financial Times dat de huidige crisis er een is die „een of twee keer per eeuw voorkomt en gedreven wordt door een diep gewortelde angst voor balansproblemen van grote financiële instituten”. Greenspan gaat er vanuit dat overheden meer banken van de ondergang zullen moeten redden.

Meer over de inflatie op nrc.nl/economie