Bij hoger beroep echt niet altijd een andere rechter

Rechter Kruisdijk vindt dat mijn kritiek in de krant van 27 juli `nodig weersproken` moet worden (Opiniepagina, 31 juli). In hoger beroep fungeren geen rechters die al in eerdere instantie met een zaak te maken hadden. Mijn niet onderbouwde stelling is schadelijk voor het vertrouwen in de rechterlijke macht, meent hij.

Rechters die eerder in de Eper incestzaak fungeerden, zitten broederlijk in het college dat over een eventuele herziening mag besluiten. Een rechter die steken liet vallen in de Puttense moordzaak, gaat zich in de Hoge Raad over herzieningen buigen. De uitlevering van Hörchner geschiedt op last van een rechter, die voordien bij de landsadvocaat werkte, waartegen hij jaren heeft geprocedeerd. Mr. Kruisdijk keek slechts naar `hoger beroep` in engere zin. Ik bezie de procesgang uit het oogpunt van de beklaagde, de ten onrechte gestrafte, kortom de bedreigde burger. Als hij dat ook deed, zouden de voorbeelden niet aan zijn aandacht zijn ontsnapt.

    • C. Le Pair Nieuwegein