Stillezen werd mode

Stillezen werd mode Herman Pleij’s gebundelde afscheidscolleges Komt een vrouwtje bij de drukker... (Bert Bakker, € 29,95) is aangename lectuur, aldus Ronald van Kesteren. ‘Terecht merkt Pleij op dat de ingrijpende betekenis van de drukpers in de Nederlanden onderbelicht is gebleven. Meeslepend is zijn relaas over de eerste typografen, entrepreneurs die risicovol opereerden op een onbekende markt. En niet anders dan de huidige ICT-dienstverleners laveerden deze avonturiers tussen faillissement en booming business. Sommige slimme drukkers beseften dat teksten voor stillezen een aangepaste presentatie en inrichting behoefden. Daarom werd de privélezer in een proloog gemaand de tekst dikwijls door te nemen. En verder kreeg de individuele lezer handreikingen in de vorm van een inhoudsopgave, illustraties en interpunctie.’ Lees de volledige recensies van de hierboven besproken boeken na op nrcboeken.nl

Herman Pleij’s gebundelde afscheidscolleges Komt een vrouwtje bij de drukker... (Bert Bakker, € 29,95) is aangename lectuur, aldus Ronald van Kesteren.

‘Terecht merkt Pleij op dat de ingrijpende betekenis van de drukpers in de Nederlanden onderbelicht is gebleven. Meeslepend is zijn relaas over de eerste typografen, entrepreneurs die risicovol opereerden op een onbekende markt. En niet anders dan de huidige ICT-dienstverleners laveerden deze avonturiers tussen faillissement en booming business. Sommige slimme drukkers beseften dat teksten voor stillezen een aangepaste presentatie en inrichting behoefden. Daarom werd de privélezer in een proloog gemaand de tekst dikwijls door te nemen. En verder kreeg de individuele lezer handreikingen in de vorm van een inhoudsopgave, illustraties en interpunctie.’