nrc.nl/uruzgan

De SP wil dat de Rekenkamer de kosten van de missie in Uruzgan bekijkt

Een interview met Harry van Bommel

Feiten en cijfers, waaronder de begrote kosten