Kroonprins zal het IOC offeren voor de troon

In het commentaar ‘Surfen op de Spelen’ van 2 augustus wordt verzucht dat aan het lidmaatschap van prins Willem-Alexander van het IOC, gezien de ministeriële verantwoordelijkheid, ‘maar beter een einde kan worden gemaakt’. Deze redactionele wens zal automatisch in vervulling gaan bij de troonsbestijging van de prins, die wel niet meer zó ver verwijderd zal zijn. Volgens de constitutie wordt koning Willem-Alexander regeringshoofd. De Grondwet zegt immers: „De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.” De koning staat voorop. Het Statuut van het koninkrijk der Nederlanden is nog duidelijker: „De Koning voert de Regering van het Koninkrijk en van elke der landen.” We hebben naast een regeringshoofd een regeringsleider, de minister-president, die verantwoordelijk is voor de handel en wandel van het regeringshoofd. Van de regeringsleider kan niet worden verwacht dat hij zijn verantwoordelijkheid voor het regeringshoofd uitstrekt tot internationale activiteiten van de koning. Een van de offers die Willem-Alexander zal moeten brengen wanneer hij de troon bestijgt is zijn lidmaatschap van het IOC opgeven – evenals trouwens zijn adviseurschap van de VN voor watermanagement.

    • Dr. Lambert J. Giebels Breda