Het leven overzien

Drie vrouwen overzien hun leven in De laatste verhalen (De Geus, € 22,50) van Olga Tokarczuk, die volgens Margot Dijkgraaf, prachtig schrijft. ‘Sommige romans zijn met geen andere te vergelijken. Hun wereld is volledig origineel, hun toon, ritme en stijl dermate eigen en wars van clichés dat je ze uit duizenden zou herkennen. De meest recente roman van de Poolse schrijfster Olga Tokarczuk is er zo een. Bij De laatste verhalen is ze uitgegaan van een beproefd recept – drie verhalen, drie vrouwenlevens, drie generaties. Desalniettemin lijkt het in niets op wat je bij die formule verwacht. De onderlinge relatie tussen de vrouwen komt eigenlijk maar zijdelings naar voren, er wordt nauwelijks van de een naar de ander verwezen, er is nauwelijks kruisbestuiving, laat staan dat er sprake is van familieverwikkelingen. Tokarczuk creëerde drie autonome werelden die vooral door haar stijl een hechte eenheid vormen. Nadenkend en bedachtzaam is de schrijfster, haar observaties zijn uitermate precies en associatief, haar vertellersstem invoelend en enigszins melancholiek. Haar vrouwelijke personages beschouwen hun leven met een laconieke, filosofische mijmering, die nooit zwaar wordt.’