dagansicht

dagansicht © Saskia Angenent www.saskia-angenent.nl Dagansicht is een ‘beeldcolumn’, die commentaar geeft op de actualiteit. Dagansicht is een project van Boomerang Media en nrc.next. Zelf een dagansicht insturen? boomerang.nl/nrcnext Barack Obama. Dagansicht door Saskia Angenent Angenent, Saskia;www.saskia-angenent.nl