ABP: wijzig structuur van Fortis

Fortis moet haar organisatiestructuur drastisch aanpassen. Dat vindt pensioenfonds ABP, een van de grootste aandeelhouders van de in problemen geraakte bank-verzekeraar.

Toen het ABP eind juni intekende op een extra aandelenemissie van Fortis heeft het pensioenfonds deze nadrukkelijke wens bij het bestuur van Fortis neergelegd. Bij die emissie kocht ABP 2,5 procent van de aandelen.

„Wij vinden het gewenst en noodzakelijk dat de governancestructuur verbetert”, zegt Paul Frentrop, hoofd corporate governance van de vermogensbeheerder van het ABP. Hij wil niet zeggen hoe Fortis op ABP’s verzoek heeft gereageerd, maar Frentrop zegt „te verwachten” dat Fortis binnenkort met „serieuze plannen” komt om zowel de juridische structuur als de organisatie van de top te veranderen. „We hebben eind juni gezegd dat we de emissie een goed idee vonden, maar dat het nu wel tijd wordt voor verandering.”

De aandelenuitgifte maakte deel uit van een financieringsoperatie waarbij Fortis voor ruim 8 miljard euro aan nieuw kapitaal aantrok. Deze kapitaalsinjectie had Fortis nodig om aan de solvabiliteitseisen van bankentoezichthouders te blijven voldoen.

Fortis laat weten niet te reageren op contacten met individuele aandeelhouders. Vorige maand reageerde het bedrijf afwijzend op een soortgelijk voorstel van beleggersvereniging VEB. „Fortis is niet van mening dat het aanpassen van haar structuur toegevoegde waarde oplevert”, was toen de reactie.

Fortis is een fusieproduct van de Belgische AG Groep en de Nederlandse verzekeraar Amev. Dat leverde een duaal organisatiemodel op met een Nederlandse en een Belgische houdstermaatschappij, twee hoofdkantoren en twee beursnoteringen. Daarbij heeft Fortis een zogeheten one tier board, een raad van commissarissen waarin ook leden van de uitvoerende raad van bestuur zitten.

Frentrop vindt dat de veranderingen zowel de structuur als „de bemanning” van deze bestuursraad moeten behelzen. „Een two tier-structuur met een aparte raad van commissarissen kan een goede optie zijn.”

Commentaar: pagina 7

Fortis: pagina 9

    • Philip de Witt Wijnen