4 lachen

Voornaam, achternaam

www.foutenamen.nl

Zo noem je je kind toch niet? Arie-Lex? Justin-Kees, Robin Hoed? Op deze website vind je bijna alle ‘foute’ namen die je kan bedenken. Sommigen zijn heel flauw (Jan-Willem Goedhart-van Achteren) en voor de hand liggend (Han Doek), maar naarmate je meer leest worden ze steeds grappiger. Foutenamen.nl is de ideale site om op een druilerige zondagmiddag je kater van de vorige dag weg te lachen. Want hoe halen mensen het in hun hoofd om kinderen zo te noemen? Bennie Thuis, Constant de Klos, Peer van den Boom? En net als je denkt dat je alles hebt gehad belt een vriend op, bijna in tranen, en roept: „Sidney te Zeiken”. De site wordt steeds uitgebreider omdat je namen kunt toevoegen. De teller staat nu op 2475. Een leuke feature zou een top 10 kunnen zijn. Of een prominentere plek voor de échte leuke foute namen. (RW)

Met bijdragen van Marten Mantel, David Vlietstra en Robbert Weij