Islamitisch begraven kan gewoon in Nederland

Voor veel Marokkanen en Turken is de plaats waar ze worden begraven al bij hun geboorte vastgelegd. Hun ouders hebben met behulp van een Marokkaanse en Turkse verzekering al geregeld dat ze na hun overlijden in Marokko c.q. Turkije worden begraven. Een bizarre zaak : je hele leven woon je in Nederland en daarna word je duizenden kilometers verderop begraven.

Niet dat veel moslims zich hier druk over maken. In moslimkringen heeft men het niet graag over de dood. In de praktijk komt het er ook vaak op neer dat in de moskee met de pet moet worden rondgegaan, omdat de verzekeringspremie niet is betaald en het lijk dus niet kan worden gerepatrieerd. In dit verband kun je je inmiddels wel afvragen waarom begraven in Nederland geen optie zou zijn voor moslims (NRC Handelsblad, 30 juli).

Waarom nemen de moslims geen voorbeeld aan de joodse gemeenschap die bij aankomst in Nederland al snel ijverde voor een joodse begraafplaats conform de joodse codex? De joodse begraafplaats in Muiderberg bestaat nog steeds na al die honderden jaren en er vinden nog steeds geen ruimingen plaats.

Een veelgehoord argument van moslims is dat het eeuwigdurend grafrecht in ons land niet kan worden gerealiseerd. In Nederland bestaan echter tientallen zo niet honderden begraafplaatsen waar het eeuwigdurend grafrecht wel wordt gerespecteerd en gehandhaafd. Als er al wordt geruimd, dan gebeurt dat mondjesmaat en beargumenteerd.

In ons land kunnen we, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wel degelijk worden begraven volgens de islamitische voorschriften: van de rituele wassing tot het gebed van de doden tot en met de realisatie van bijzondere islamitische begraafplaatsen. Moslims zouden zich wel sterker kunnen maken voor de realisatie van zulke begraafplaatsen.

Molukkers, Somaliërs, Surinamers, Pakistanen en Afghanen worden overigens over het algemeen wel in ons land begraven, vaak op algemene begraafplaatsen met een islamitisch gedeelte.