General Motors moet accent verleggen

Het verlies van 15,5 miljard dollar (bijna 10 miljard euro) van General Motors in het tweede kwartaal is nog niet eens het ergste. De Amerikaanse activiteiten van de autoproducent maken een vrije val door, de liquiditeitspositie verslechtert en er lijkt maar geen eind te komen aan de afschrijvingen. Erger nog: General Motors heeft zich minder bereidwillig getoond dan Ford om de realiteit onder ogen te zien en zich op kleinere auto’s te richten. Er zijn weinig redenen om te hopen dat het huidige miljardenverlies een kentering teweeg zal brengen.

Hoewel de Amerikaanse autoproducenten met veel problemen kampen, is het grootste hoofdbreken van General Motors dat de Amerikanen steeds minder graag grote auto’s en terreinwagens kopen. De Noord-Amerikaanse omzet van General Motors is met een verbluffende 33 procent gekelderd. Dat leidt niet alleen tot een operationeel verlies als gevolg van de grote vaste kosten, maar betekent ook een zware klap voor de leaseactiviteiten van het concern. Hoeveel manoeuvreerruimte heeft General Motors nog?

Het concern heeft voor 26 miljard dollar aan beschikbaar kapitaal en onbenutte kredietlijnen. En het denkt dat kostenbesparingen, investeringsbeperkingen en het uitstellen van de dividenduitkering eind volgend jaar nog eens 10 miljard dollar aan liquide middelen zullen opleveren. Dat lijkt heel veel.

Maar General Motors verwacht ook 14 miljard dollar aan contanten nodig te hebben om de activiteiten in gang te houden. Ieder lager bedrag zou ervoor zorgen dat General Motors in het nauw komt met het betalen van zijn leveranciers en het operationeel houden van het bedrijf. Bovendien heeft General Motors er dit jaar ongeveer 1 miljard dollar per maand doorheen gejaagd. Zolang de economie zwak blijft en de benzineprijs hoog, zal die ontwikkeling ongetwijfeld aanhouden.

Als er niet meer onverwachte afschrijvingen bijkomen, zou het concern genoeg geld achter de hand moeten hebben om de komende jaren te overleven. Om een soort buffer te creëren, wil General Motors belangen verkopen en zo’n 3 miljard dollar op de kapitaalmarkten binnenhalen. Het probleem is dat General Motors er een gewoonte van gemaakt heeft met onverwachte verliezen te komen, zodat het concern het wel eens minder lang zou kunnen volhouden dan gehoopt. En er is geen enkele garantie dat de plannen voor bezuinigingen of belangenverkopen zullen slagen.

De top van General Motors moet een overtuigend plan presenteren waaruit blijkt dat men niet alleen de verliezen een halt kan toeroepen, maar ook een duurzame winst kan verwezenlijken – inclusief een accentverschuiving van de productie van benzine slurpende monsters naar kleinere auto’s. Zolang een dergelijk plan uitblijft, kunnen beleggers de pogingen van General Motors om meer kapitaal aan te trekken beter negeren.

Robert Cyran

    • Robert Cyran