Een kerk voor Hugo Chávez

De relatie tussen religie en politiek is een precaire. Althans sinds de bekering van de keizer Constantijn tot het christendom, Anno Domini 313. Christenen, tot dan een vervolgde minderheid in het Romeinse rijk, kregen een voorkeurspositie. „De zondeval van het christendom” is die omwenteling genoemd. Want sindsdien misbruikte de staat de religie vaak om zijn macht te legitimeren. En de kerk misbruikte de staat om zijn boodschap te verspreiden.

De geschiedenis herhaalt zich soms als karikatuur. In Venezuela heeft een aantal rooms-katholieke, anglicaanse en lutherse geestelijken in het olierijke noordwesten van het land de Iglesia Católica Reformada gesticht, de hervormde katholieke kerk. Deze kerk steunt op de revolutionaire principes van de Venezolaanse leider Hugo Chávez, die Jezus de eerste ware socialist noemt.

De belangrijkste bisschop van de nieuwe kerk is Enrique Albornoz, eerder predikant in de lutherse kerk. „Ik ben deelgenoot van het revolutionaire project van president Chávez, omdat het een socialistisch en humanistisch project voor de massa’s is”, aldus de nieuwe bisschop afgelopen vrijdag in de International Herald Tribune.

Chávez is blij met de nieuwe kerk, die inmiddels 2.000 leden telt. Priesters van de nieuwe kerk zouden als aalmoezenier in het leger zijn aangesteld, als tegenwicht tegen de rooms-katholieke aalmoezeniers, die kritisch tegenover Chávez staan. Rome en Canterbury mogen de Iglesia Católica Reformada dan een valse kerk vinden, daar trekken de gelovigen zich weinig van aan. De 54-jarige Janeth Vicuola zegt in de krant: „Chávez voert Gods werk uit en ik hoop dat de priesters hier dat ook zullen doen. De oude katholieke kerk beweert er voor de behoeftigen te zijn, maar wat heeft ze al die eeuwen gedaan?”

Pluspunt voor veel rooms-katholieke priesters is dat in de nieuwe kerk het verplichte celibaat ontbreekt. Naar verluidt zou de helft van hen nu al in het geheim met een vrouw samenleven. Een van de bisschoppen van de nieuwe kerk, tot voor kort rooms-katholiek priester, is in juni getrouwd met zijn voormalige assistente – met wie hij een al elf maanden oude dochter heeft.

    • Herman Amelink