Anglicanen in vrede uiteen

Uiteindelijke bleven knetterende ruzies over homoseksualiteit uit tijdens het tienjaarlijkse samenzijn van de anglicaanse bisschoppen in Canterbury. Door dit omstreden thema op hun conferentie goeddeels te negeren en met dank aan de meest conservatieve bisschoppen die de conferentie boycotten, slaagde de kerkelijke leiding er de afgelopen drie weken zowaar in een schijn van eenheid te creëren.

Maar aartsbisschop Rowan Williams, de hoogste geestelijke binnen de anglicaanse gemeenschap, maakte zich gisteren bij het vertrek van de ruim 650 aanwezigen bisschoppen weinig illusies over de toekomst. „We blijven in ernstig gevaar verkeren”, zei hij.

Hij richtte een waarschuwing aan het adres van relatief progressieve Amerikaanse leden die bereid zijn homoseksualiteit niet alleen binnen de kerk maar zelfs onder priesters en bisschoppen te aanvaarden. „Als Noord-Amerikaanse kerken niet de noodzaak aanvaarden voor een moratorium [op homohuwelijken en de wijding van homoseksuele geestelijken, red.] komen we niet verder”, aldus Williams. Voor veel behoudende bisschoppen, vooral in Afrika en Azië, is homoseksualiteit een gruwel, die strijdig is met de leer van de Bijbel.

Williams lanceerde op de conferentie het idee van een soort convenant met richtlijnen voor anglicanen wereldwijd. Hij wekte de indruk daarin een tamelijk behoudend standpunt ten aanzien van homoseksualiteit te willen opnemen.

Gene Robinson, de openlijk homoseksuele Amerikaanse bisschop wiens wijding en huwelijk tot diepe verdeeldheid hebben geleid, hield aartsbisschop Williams gisteren voor dat de conservatieven nooit genoegen zullen nemen met minder dan een totale overwinning. Zij zouden graag zien dat kerken die homoseksualiteit en homoseksuele bisschoppen aanvaarden uit de anglicaanse gemeenschap worden gezet.