145 hindoes vertrapt in India tijdens bedevaart

In het noorden van India zijn gisteren meer dan 145 gelovigen om het leven gekomen toen paniek uitbrak tijdens een bedevaart naar een belangrijke hindoetempel op een bergtop. Onder de slachtoffers zijn tientallen kinderen en vrouwen. Ze werden onder de voet gelopen door een vluchtende mensenmassa.

Het drama deed zich voor in de noordelijke deelstaat Himachal Pradesh. Langs een pad van zo’n vier kilometer over de berghelling waren duizenden gelovigen in de regen onderweg naar de Naina Devi tempel op de top van de berg toen er paniek uitbrak door geruchten over een aardverschuiving. Op ongeveer vierhonderd meter afstand van de tempel begaf een ijzeren trapleuning het toen mensen in allerijl naar beneden probeerden te komen. Mensen die kwamen te vallen, werden vertrapt.

Ongelukken als deze doen zich regelmatig voor in India, waar tijdens de diverse hindoefestivals grote mensenmassa’s op de been zijn. Drie jaar geleden kwamen 265 bedevaartgangers om toen ze onder de voet werden gelopen bij een tempel in de deelstaat Maharashtra. Afgelopen maand nog verloren zes gelovigen het leven bij een festival in de oostelijke deelstaat Orissa, waarbij een miljoen mensen aanwezig waren.

De Naina Devi tempel staat volgens de hindoe-overlevering op de plek waar een oog van Sati, de deugdzame, vrome gemalin van de god Shiva, op aarde viel . Gisteren kwamen de gelovigen naar de tempel om er Durga te aanbidden, de godin van de kracht die ook een verschijningsvormen is van Shiva’s echtgenote.

De bedevaart van gisteren was aan het begin van een tiendaags hindoefestival in Himachal Pradesh. Ooggetuigen zeiden dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Officiële hulpverlening kwam pas na uren vertraging op gang omdat voertuigen de plek des onheil niet konden bereiken door de enorme chaos.