Vuile vrachtwagen blijft welkom in schone zone

Honderden oude ‘vuile’ vrachtwagens rijden nog steeds door nieuwe schone milieuzones. Feitelijk is er niks veranderd in de negen zones die in acht gemeenten zijn aangewezen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zeggen ondernemers in de milieuzones.

Volgens een landelijk convenant zijn deze zones alleen toegankelijk voor nieuwe, ‘schone’ vrachtwagens. Maar omdat de gemeenten bang zijn dat de milieunorm kan leiden tot economische schade, zijn ze coulant met het verlenen van ontheffingen. Zo hebben in Rotterdam en Breda respectievelijk 114 en 90 vuile vrachtwagens een ontheffing gekregen. In ‘s Hertogenbosch rijden alle marktkooplieden met een ontheffing. En in Den Haag worden geen boetes uitgedeeld.

„Het kan gemeenten weinig schelen of de lucht schoner wordt”, aldus Maarten Krol, hoogleraar luchtkwaliteit in Wageningen. „De Wet luchtkwaliteit verplicht gemeenten, die de Europese luchtkwaliteitsnorm overschrijden, maatregelen te treffen”, zegt Krol. „Maar de effecten zijn moeilijk te meten omdat de meetresultaten sterk afhankelijk zijn van weersomstandigheden.”

Volgens Krol wordt er door de gemeenten ook „gesjoemeld”. Zo berekende TNO dat de milieuzone in Tilburg een positief effect heeft. Maar daar zijn na de invoering van de milieuzone meer dan honderd vuile vrachtwagens gesignaleerd, die niet in de berekeningen zijn opgenomen. Krol: „Zo wordt alleen op papier de lucht schoner.”

Milieuzone: pagina 3

    • Leonie van Nierop