Hoger kindertal zinloos wapen tegen vergrijzing

De vergrijzing wordt moeilijker te betalen door een beleid dat zich richt op het verhogen van het kindertal. Niet makkelijker. Extra subsidie voor kinderopvang leidt bovendien nauwelijks tot een groter aantal gewerkte uren. Financieel voordeel voor mensen met jonge kinderen heeft daarom weinig tot geen positieve effecten op de economische welvaart noch op het overheidstekort dat ontstaat door de vergrijzing. Dit blijkt uit economisch en demografisch onderzoek naar het gezinsvriendelijke beleid van het kabinet.

Vooral de verhoogde subsidie op de kinderopvang moet ouders er toe brengen meer te gaan werken. De grotere arbeidsdeelname moet leiden tot extra belastingen en premies om de kosten van de vergrijzing te dekken. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt echter dat het effect hiervan op de arbeidsdeelname minimaal is. De belastingheffing die nodig is voor de subsidie doet de positieve effecten van meer werkende ouders grotendeels teniet. De kindertoeslag heeft zelfs een negatief effect op de beslissing om meer te werken, omdat de toeslag afneemt als mensen meer gaan verdienen.

De extra financiële voordelen die het kabinet voor gezinnen heeft uitgetrokken, waaronder de kindertoeslag en de verhoogde subsidie voor de kinderopvang, ziet de ChristenUnie als een van de belangrijkste winstpunten van haar regeringsdeelname. Dit zei minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie,) vorige week in een interview in deze krant. Het zou ouders ertoe moeten brengen meer te werken. Eerder dit jaar stelde Rouvoet in een interview dat het overheidstekort dat ontstaat door de vergrijzing noopt tot een discussie over het lage kindertal in Nederland.

Net als de regeringen van veel andere landen heeft het kabinet het krijgen van kinderen financieel aantrekkelijker gemaakt. In totaal geeft de Nederlandse overheid jaarlijks meer dan 12 miljard euro aan financiële voordelen aan gezinnen. Verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, geven hier per hoofd van de bevolking nog veel meer aan uit. De hoop is dat tegenover een snel groeiende groep ouderen een grotere groep kinderen komt te staan. Maar economen en demografen geven aan dat een verhoging van het kindertal de komende decennia juist zal leiden tot extra kosten voor de overheid.

Demografie: pagina 13

    • Ben Vollaard