De lezer schrijft over medailles en Amnesty

De medaillestatistiek bij de komende Olympische Spelen zou op een andere manier moeten worden bijgehouden. Nu de EU steeds meer een eenheid in de wereld begint te worden, is het nuttig ook de olympische prestaties van onze EU-burgers bij elkaar te tellen en te presenteren naast de andere grote spelers. Een wel af en toe, maar niet regelmatig gepresenteerde statistiek berekent de medaille-oogst t.o.v. bevolkingsgrootte en ook t.o.v. het per capita inkomen in elk land of blok landen. Het zou deze krant sieren één of beide innovaties bij deze Spelen dagelijks te presenteren. Ingewikkeld is het niet, wel krachtvoer voor allerlei discussies.

Paul Metz

Velp

In Sport extra van 26 juli wordt op sympathieke wijze over China geschreven.

Deze benadering van land en cultuur wordt ontsierd en ontluisterd door de tevens in die bijlage opgenomen paginagrote advertentie van Amnesty International waarin op bepaald beledigende wijze China de wacht wordt aangezegd.

De redactie had deze samenloop moeten voorkomen. Dat Amnesty International de eigen cultuur onder de loep neemt is prima, maar andere culturen, zoals die van China – dat is stuitend. Laten wij nooit vergeten dat het buskruit in het Westen in de eerste plaats gebruikt werd voor militaire doeleinden, maar in China voor het opluisteren van feesten, zoals dat binnenkort zal gebeuren bij de opening van de Spelen.

B.G. Taverne

Leidschendam

De krant antwoordt

Een aantal lezers reageerde met waardering, een enkele kritisch, op de bijzondere – en in onze ogen zeer geslaagde – extra sportbijlage. Wat betreft de suggestie om medailles van sporters uit de EU bij elkaar op te tellen: dat is een aardig idee, maar we zullen het toch niet overnemen in onze ‘medaillespiegel’. De Europese eenwording mag een eind op weg zijn, het is nog niet zó ver dat we Nederlandse sporters zien als loten van één Europese stam. Bovendien politiseert het voorstel de sport in regionale blokken – naast de ‘Europese’ zouden we ook de ‘Aziatische’ en ‘Afrikaanse’ medailles moeten gaan optellen – terwijl de olympische gedachte nu juist universeel wil zijn. Als de Spelen zelf Europa als één ‘land’ zouden tellen, zouden er overigens veel minder Europeanen mogen meedoen dan nu (en dus ook minder ‘Europese’ medailles worden gewonnen).

Deze lezer maakt bezwaar tegen de advertentie van het ‘westerse’ Amnesty International in de bijlage, waarin kritiek wordt geuit op de situatie van de mensenrechten in China. Wij zijn er niet om Amnesty in dezen te verdedigen of niet: advertentie en redactie zijn gescheiden, en de plaatsing van een dergelijke advertentie zegt niets over het standpunt van de krant; zie daarvoor ons hoofdredactioneel commentaar. Het contrast tussen tekst en advertentie is voor de briefschrijver kennelijk wrang – zoals het dat ook kan zijn tussen advertenties van een kruidenier in een krant met stukken over hongersnood – maar dat is op zichzelf geen zaak voor redactioneel ingrijpen. Overigens lijkt het mij geen goed idee om de werkzaamheden van een mensenrechtenorganisatie te beperken tot de ‘cultuur’ waaruit die afkomstig is – ook dat staat haaks op het universalisme van de olympische gedachte.

Sjoerd de Jong

Plaatsvervangend hoofdredacteur

Reacties: nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl

    • Paul Metz
    • B.G. Taverne Leidschendam
    • Sjoerd de Jong