Chinese leider: politieke hervormingen

Precies een week voor de opening van de Olympische Spelen heeft president Hu Jintao van China nieuwe „veelomvattende hervormingen” aangekondigd. Ook het „politieke systeem” zal aan deze hervormingen worden onderworpen, vertelde Hu gisteren aan 25 speciaal uitgenodigde journalisten van Aziatische en westerse media. Het was de eerste volwaardige persconferentie van Hu (66) sinds hij in 2003 aan de macht kwam.

Hu omschreef deze politieke hervormingen als uitbreiding van „de socialistische democratie”. Hij doelde daarmee vooral op de noodzaak om de verhoudingen binnen de communistische partij te veranderen. In China wordt de roep luider om partijfunctionarissen ook op regionaal en lokaal niveau meer verantwoording te laten afleggen. Het komt steeds vaker voor dat er op deze lagere bestuurlijke niveaus wordt gedemonstreerd tegen corruptie en wanbestuur door partijfunctionarissen. Hetzelfde geldt voor de bestrijding van de milieuvervuiling.

Vragen over de rol van China in de wereld, mensenrechtenkwesties en milieuvervuiling beantwoordde hij niet rechtstreeks. De mediaschuwe Hu vroeg de buitenlandse journalisten wel om de Spelen niet te politiseren. „Deze kwesties worden door politisering van de Spelen niet opgelost”.

Hu zei dat China alle beloftes, die in 2001 zijn gedaan om de spelen te mogen organiseren, zal nakomen. Er zullen bovendien extra maatregelen genomen worden tegen de luchtvervuiling in Peking.

Het deze week gerezen probleem rond de ongecensureerde toegang tot bepaalde, in China gevoelige, internetsites lijkt inmiddels opgelost. Alleen de meest omstreden sites (over Tibet en de religieuze sekte Falun Gong) blijven voor de journalisten geblokkeerd.

Hu plaatste de Spelen gisteren nadrukkelijk in het kader van de modernisering van China, een proces dat in 1978 in gang werd gezet door Deng Xiaoping. In oktober wordt daar uitvoerig bij stilgestaan met festiviteiten waarvoor tientallen staatshoofden en regeringsleiders zijn uitgenodigd. Ook premier Balkenende zal daarbij aanwezig zijn. Verwacht wordt dat de Chinese autoriteiten dan hun plannen voor de postolympische periode zullen presenteren.

,,Het is de droom van het Chinese volk om de grote renaissance van de Chinese natie te tot stand te brengen’’, aldus Hu.

De Olympische Spelen moeten dit vreedzame doel onderstrepen, voegde Hu er gisteren in zijn persgesprek aan aan toe.

Commentaar: pagina 7

M: China na de Spelen