Werkwijze Turkse Hof is gemeengoed

”Voor veel Europeanen is het moeilijk te begrijpen, maar in Turkije heeft het Constitutionele Hof de bevoegdheid politieke partijen te verbieden”, schrijft nrc.next (31 juli), naar aanleiding van het nieuws dat het hoogste rechtsorgaan in Turkije besloten heeft de regerende AK-partij niet te verbieden. Deze constatering is niet helemaal correct. Het zou juister zijn geweest als er had gestaan dat voor veel Nederlanders dit moeilijk te begrijpen is, want Nederland is met Finland het enige land in Europa waar het hoogste rechtsorgaan geen toetsingsrecht heeft. Dat wil zeggen, de Hoge Raad in Nederland kan wetten of parlementaire acties niet toetsen aan de grondwet en heeft dus niet de bevoegdheid een wet of actie nietig te verklaren. Het Hof in Turkije heeft dat wel - net als in de meeste Europese landen en ook in de VS. Bovendien geldt er ook het systeem van `checks and balances`, waardoor de grondwet niet zomaar veranderd kan worden. Laat europarlementariër Joost Lagendijk (GroenLinks) daar even bij stil staan, voordat hij zijn onbescheiden mening geeft dat het tijd wordt dat de grondwet van Turkije wordt veranderd.

    • Jannet van der Hoek