WeekBoek 31

Deze rubriek, een verzameling van boekennieuws en rubrieken, werkt samen met Dirk Leymans website papierenman.blogspot.com.

Dante, geportretteerd door Sandro Botticelli, ca. 1500
Dante, geportretteerd door Sandro Botticelli, ca. 1500

Rel in Florence over eerherstel van Dante

In Florence is een hevige rel uitgebroken rond het voorgenomen eerherstel van Dante Alighieri (1265-1321), nadat een nazaat van de Italiaanse dichter heeft gezegd een rehabilitatieceremonie te zullen boycotten. Met de plechtigheid wilde Florence, de geboortestad van Dante, na meer dan 700 jaar, eindelijk eerherstel bieden aan de schrijver van La Divina Commedia, die in 1302 werd verbannen uit zijn geboortestad door zijn politieke tegenstanders, de Zwarte Welfen. Florence zou de directe nazaat van de dichter graaf Pieralvise Serego Alighieri het hoogste eerbetoon van de stad, de ‘gouden florijn’, aanbieden, maar de graaf is nu van oordeel dat het Florentijnse stadsbestuur niet genoeg berouw toont ten aanzien van het Dante aangedane onrecht.

Tijdens een zitting van de culturele commissie van de stad, waarbij het bevel voor Dante’s uitwijzing zou worden geannuleerd, raakten de gemoederen verhit. Vijf raadsleden stemden tegen de herroeping, anderen bleven moedwillig weg. (DL)

Prairieheldenmassaal naar de KB

De fans van Winnetou, Old Shatterhand en Kara Ben Nemsi kunnen in Den Haag hun hart ophalen. De Koninklijke Bibliotheek heeft per legaat een collectie van 600 Nederlandstalige boeken van de legendarische schrijver Karl May ontvangen. Ze zijn afkomstig van de onlangs overleden Karl May-liefhebber Joan C. Oosterbaan.

De Duitse schrijver Karl May (1842-1912) verwierf roem met zijn tientallen avonturenboeken die zich afspeelden in het Wilde Westen van Noord-Amerika, in het Midden-Oosten en op de Balkan. Zijn boeken waren ongekend succesvol en hebben generaties lang het beeld van de nobele indiaan in de hoofden van jonge romantische lezers geprent. Karl May is er schatrijk mee geworden, maar zijn reputatie was niet onomstreden. De landen die hij beschreef heeft hij lang niet alle bezocht.

Joan C. Oosterbaan werd in zijn jeugd gegrepen door De schat in het Zilvermeer en sindsdien verzamelde hij alles wat hij op May-gebied maar krijgen kon. In 2006 richtte hij de Karl May Vereniging op. Hij publiceerde ook bibliografische boeken op het gebied van de May-kunde, waaronder Karl May verzamelaars compendium (2000). (RvG)

Rushdie knap lastig voor zijn bewakers

Salman Rushdie was niet erg geliefd bij zijn bewakers, die hem moesten beschermen toen vanuit Iran een fatwa tegen hem was afgekondigd. Dit onthult een van zijn voormalige bewakers in een onlangs verschenen boek. De bewaker Ron Evans laat in On Her Majesty’s Service geen spaan heel van Rushdie’s gedrag. ‘Op een dag was hij zo onhandelbaar dat we hem opsloten in een kast onder de trap’, schrijft de Special Branch-agent. ‘We zijn toen met z’n allen naar de pub gegaan. Toen we voldaan terugkwamen, hebben we hem bevrijd’. De agenten noemden hem een ‘sloddervos’, omdat hij er altijd zo sjofel bij liep. Evans betitelt Rushdie als bot, arrogant en gierig, want hij vroeg aan zijn bewakers ook huur voor hun kamer in het huis waar hij was ondergedoken.

Inmiddels heeft Rushdie in een interview met de BBC de mogelijkheid geopperd een roman te wijden aan zijn leven onder de fatwa, die wegens de vermeende blasfemische inhoud van The Satanic Verses in 1989 over hem werd uitgesproken. (DL)

TIJDSCHRIFT yang nr. 2-2008

Naast veel poëzie, korte verhalen en een briefwisseling tussen schrijver Stefan Hertmans en de Belgische kabinetschef van Jeugd, Cultuur en Participatie Guy Redig publiceert yang een ambitieus essay van Greif, getiteld Namiddag van de sekskinderen. Greif is essayist en hoofdredacteur van het Amerikaanse tijdschrift n + 1, waarvoor ook romancier Benjamin Kunkel (Indecision) werkt. In Namiddag windt Greif zich via een kleine link naar Nabokov’s Lolita op over de grenzeloze verheerlijking van jonge mensen als seksobject. Seks is het domein van jongeren, en wie er als oudere ook aan wil doen, kan er maar beter voor zorgen er ook als een jongere uit te zien. Wat gaat hangen moet weer strak, wat lilt moet worden weggezogen. De thematiek van Greifs stuk is bekend (denk aan Sunny Bergman’s documentaire Beperkt houdbaar of Ariel Levy’s boek Female chauvinist pigs), maar het grote verschil is de invloed die hier aan het culturele fenomeen wordt toegekend. ‘Het lijkt aannemelijk dat een voortdurende overwaardering van de seks van jongeren sommige mensen in de richting van verkeerde objecten conditioneert’, schrijft Greif. Naast het verband dat Greif ziet tussen de op hol geslagen seksuele moraal en pedofilie, pleit hij voor een herwaardering van de ‘waarden van volwassenheid’. (SK)

yang wordt uitgegeven doorI. Arteel en kost € 7,–. www.yangtijdschrift.be.

WEEKSITEwww.murakami.nl

Zijn boeken liggen al tijden op grote stapels in de boekwinkels, maar volgens de uitbaters van de aan de Japanse schrijver gewijde site is Haruki Murakami ‘de fenomenale schrijver van de toekomst!’. Informatie over zijn in januari 2009 te verschijnen nieuwe boek (Waarover ik praat als ik over hardlopen praat), een korte biografie en een forum waarop Nederlandse fans meningen uitwisselen over de boeken van Murakami. Daarnaast radio- en tv-fragmenten waarin onder anderen schrijver Tim Krabbé zijn liefde voor Murakami betuigt. (SK)

M.m.v. Roelof van Gelder, Sebastiaan Kort en Dirk Leyman.

Het interview van Karel Berkhout met Joke van Leeuwen (Boeken 25.07.08) en de berichten staan in meer uitgebreide vorm op nrcboeken.nl

    • Sebastiaan Kort
    • Dirk Leyman
    • Roelof van Gelder