Verblijfsvergunning voor importbruid wordt makkelijker

Den Haag. Buitenlandse vrouwen die voor hun verblijfsvergunning de eerste drie jaar afhankelijk zijn van hun man, moeten bij echtelijke mishandeling makkelijker in aanmerking komen voor een eigen verblijfsvergunning. Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) willen daarvoor de regels veranderen, zo schreven zij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Om een zelfstandige verblijfsvergunning te krijgen, moet een buitenlandse vrouw die wordt mishandeld nu zelf de relatie verbreken, aangifte doen bij de politie en een medische verklaring overleggen. Maar vaak zijn vrouwen bang aangifte te doen. In de toekomst moet het melden van mishandeling bij de politie genoeg zijn. Andere hulpverleners dan artsen mogen straks het bewijs daarvoor leveren. Ook buitenlandse vrouwen die door hun man in het land van herkomst worden achtergelaten, moeten beter worden beschermd.