V-raad verlengt missie Darfur met een jaar

De VN-Veiligheidsraad heeft gisteravond het mandaat van de vredesmissie in de West-Soedanese regio Darfur met een jaar verlengd. Het moeizame compromis weerspiegelt de internationale verdeeldheid over de mogelijke vervolging van de Soedanese president.

In de uiteindelijke tekst van hun resolutie spreken de leden van de V-raad hun „zorgen” uit over de recentelijk gestarte procedure om president Omar al-Bashir van Soedan veroordeeld te krijgen voor onder meer genocide in Darfur. De passage is een tegemoetkoming aan Afrikaanse en Arabische landen alsmede China en Rusland. Zij kritiseren het besluit van de hoofdaanklager van het Internationale Strafhof in Den Haag, Luis Moreno-Ocampo, om een internationaal arrestatiebevel tegen Bashir aan te vragen. De landen zeggen bang te zijn dat een proces tegen Bashir schade toebrengt aan het – volgens waarnemers weinig concrete – vredesproces in Soedan.

Het conflict in Darfur heeft sinds het uitbreken in 2003 aan ten minste 300.000 mensen het leven gekost, schatten de VN. Volgens hoofdaanklager Ocampo is Bashir persoonlijk verantwoordelijk voor de directe dood van zeker 35.000 mensen en de „langzame dood” van 100.000 anderen. Door Bashirs toedoen zijn 2,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen, aldus Ocampo.

Het statuut van het Strafhof bepaalt dat de VN-Veiligheidsraad de vervolging van verdachten met maximaal een jaar kan opschorten. Westerse landen in de V-raad vonden deze wens van de niet-westerse landen echter te ver gaan.

De Verenigde Staten onthielden zich gisteravond van stemming uit protest tegen de tegemoetkoming aan de critici van het Strafhof. Washington, dat zelf het Strafhof niet erkent, zei bij monde van een diplomaat dat de tekst van de resolutie „het verkeerde signaal afgeeft aan de Soedanese president” en „pogingen ondermijnt om hem en anderen voor het gerecht te brengen”. Het Strafhof vaardigde vorig jaar arrestatiebevelen uit tegen twee Soedanezen wegens oorlogsmisdaden in Darfur, maar Khartoum heeft de bevelen tot nu toe genegeerd.

De vredesmacht in Darfur, UNAMID, telt slechts 9.500 van de geplande 26.000 militairen. Een koepelorganisatie van tientallen ngo’s riep gisteren de internationale gemeenschap op om helikopters te leveren voor UNAMID, dat nog geen een van de achttien benodigde helikopters heeft. (Reuters, AP)