Redactie

Elsbeth Etty, Arjen Fortuin, Roelof van Gelder, Bas Heijne, Maartje Somers, Pieter Steinz (chef), Marianne Vermeijden

Vormgeving

Wilfred Boom

Medewerkers no 30

Op nrcboeken.nl/medewerkers staan biografietjes van vaste medewerkers en redacteuren.

Deze week verder: Jan Bank: emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis; Bart Funnekotter: redacteur NRC; Ronald van Kesteren: mediëvist; Ewoud Kieft, historicus; Sebastiaan Kort, journalist; Jan Stroop, taalkundige; Siep Stuurman, hoogleraar Europese geschiedenis aan de EUR.

Redactieadres

Reacties (max. 250 woorden) aan: boeken@nrc.nl, of Postbus 3372, 1001 AD Amsterdam. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven in te korten.