Rapport KNMI: zorgen in Kamer

Tweede Kamerleden reageren bezorgd maar begripvol op het rapport Toekomst van het klimaat in Nederland 2008 dat het KNMI gisteren heeft uitgebracht.

In het rapport stelt het KNMI vast dat Nederland de afgelopen eeuw warmer en natter is geworden en dat de klimaatverandering in Nederland en West-Europa sneller verloopt dan wereldwijd.

„Ik ben niet verrast, dit zijn waarnemingen die je zelf ook doet”, zegt Kamerlid Wynand Duyvendak (GroenLinks). Diederik Samson (PvdA) stelt vast dat West-Europa „klimaatgevoeliger is dan het wereldgemiddelde”.

Kamerlid Helma Neppérus (VVD) noemt het KNMI-rapport „heel informatief” over de klimaatontwikkeling in de afgelopen decennia. De grotere gemiddelde regenval maakt volgens haar duidelijk dat Nederland aan de slag moet met de opvang en afvoer van regenwater, de verbetering van de zeewering langs de kust en van het rivierenstelsel.

Volgens Samson verloopt de opwarming van de aarde in zijn geheel sneller dan tot nu toe voorspeld en moet „alles op alles” worden gezet om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De bouw van kerncentrales duurt te lang, op korte termijn is energiebesparing effectiever, aldus Samson.

Duyvendak zegt verontrust te zijn door de snellere klimaatverandering die het KNMI constateert. „De harde feiten nopen tot drastischer maatregelen dan het kabinet neemt.” In de herfst wil GroenLinks een hoorzitting organiseren over de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de klimaatverandering.

Bij de ontvangst van het rapport zei staatssecretaris Huizinga (ChristenUnie) gisteren de noodzaak van maatregelen te onderschrijven.