Iraakse Koerden eisen Kirkuk op

Koerdische bestuurders in Irak hebben gisteren opgeroepen om de betwiste stad Kirkuk tot onderdeel te maken van Iraaks Koerdistan, de autonome regio in het noorden van Irak. Kirkuk valt nu onder het gezag van de centrale regering in Bagdad.

De oproep van de provinciale bestuursleden illustreert de toenemende spanningen over de toekomst van Kirkuk, dat ligt in een zeer olierijk gebied. Een gewapende etnische strijd over Kirkuk zou een forse tegenslag betekenen voor het door de Verenigde Staten gehanteerde argument dat Irak steeds beter in staat is om op eigen benen te staan. Washington gebruikt de afname van het sektarische geweld in Irak de afgelopen maanden als bewijs dat de Amerikaanse aanwezigheid op termijn kan worden afgebouwd.

De Koerden beschouwen het multi-etnische Kirkuk, dat net buiten Iraaks Koerdistan ligt, als hun historische hoofdstad. Arabische en Turkmeense Irakezen, die bang zijn voor machtsverlies, hebben boos gereageerd op de nieuwe oproep van de Koerden.

De onenigheid over Kirkuk concentreert zich sinds enkele weken rond een wetsvoorstel voor de provinciale verkiezingen in heel Irak, die gepland stonden voor oktober. Het welslagen van deze verkiezingen geldt als cruciaal voor het welslagen van de landelijke verkiezingen in Irak in 2009.

De nieuwe wet zou de provinciale zetels in Kirkuk evenredig verdelen onder alle etnische groeperingen, wat zou neerkomen op machtsverlies voor de Koerden. De Koerden beschikken over de meerderheid sinds de lokale verkiezingen in 2005 die geboycot werden door de sunnieten. Koerdische parlementariërs weigerden vorige maand in te stemmen met het wetsvoorstel en president Talabani, een Koerd, weigerde zijn handtekening te zetten nadat de wet door de andere parlementsleden was aangenomen.

Het voorstel moet nu opnieuw behandeld worden, waardoor de provinciale verkiezingen vertraging oplopen. (Reuters, AP)