Internet Weblog van de dag

Minder giften aan goede doelen. A twenty euro note appears to fall in this studio photo taken in Paris, France, on Sunday, April 13, 2008. The dollar fell to a record low against the euro after a report showed European consumer prices climbed more than forecast in March, making it less likely the European Central Bank will follow the Federal Reserve in cutting interest rates. Photographer: Alastair Miller/Bloomberg News
Minder giften aan goede doelen. A twenty euro note appears to fall in this studio photo taken in Paris, France, on Sunday, April 13, 2008. The dollar fell to a record low against the euro after a report showed European consumer prices climbed more than forecast in March, making it less likely the European Central Bank will follow the Federal Reserve in cutting interest rates. Photographer: Alastair Miller/Bloomberg News Bloomberg News

Vertrouwen in goede doelen en accountants smelt weg. Donateurs aan goede doelen hebben steeds minder vertrouwen in de liefdadigheidsinstanties, schrijft Aertjan Grotenhuis in het weblog Geld:

‘Die constante trend zette zich de afgelopen maanden versterkt door. De donateurs tonen zich ontevreden over de transparantie van de goede doelen.

De voornaamste reden voor het afnemen van het donateursvertrouwen is evenwel de daling van het consumentenvertrouwen. Beide gegevens worden uitgedrukt in een index. Die indices vertonen eenzelfde beweging. De vertrouwensdaling is in december 2007 ingezet.

De goede doelen hebben niet alleen te lijden onder het magere consumentenvertrouwen. Nederlanders worden hoe dan ook wantrouwiger. Eigenlijk staan goede doelen best nog wel goed aangeschreven, net als de media. De laatste tijd moet vooral de overheid het ontgelden. Minder dan 45 procent van de bevolking heeft daar vertrouwen in. Grote bedrijven en accountants hebben het afgelopen kwartaal een ongewoon grote deuk in het vertrouwen opgelopen.

Een en ander is na te lezen in het meest recente Donateurspanel. Dat is een periodiek onderzoek naar donateursvertrouwen.

Meer over het onderzoekop nrc.nl/geld