Extra maatregelen tegen Q-koorts

DEN HAAG. Het ministerie van Landbouw neemt maatregelen om verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan. Momenteel zijn 686 mensen besmet, vooral in Noord-Brabant. De Voedsel en Waren Autoriteit bezoekt daarom de komende twee weken alle geitenbedrijven in het meest getroffen gebied om te controleren hoe hygiëneadviezen worden nageleefd. Ook gaat het ministerie experts raadplegen met de vraag hoe verspreiding van de bacterie te voorkomen.