Duitse SPD zet kopstuk uit de partij

De Duitse sociaal-democratische SPD heeft oud-minister Wolfgang Clement, een van haar toppolitici, geroyeerd. De geschillencommissie van de partij in de deelstaat Noordrijn-Westfalen verwijt Clement gebrek aan loyaliteit vanwege zijn openlijke kritiek op partijgenote Andrea Ypsilanti.

Clement kritiseerde het verzet van Ypsilanti, succesvol lijsttrekker bij de deelstaatverkiezingen in Hessen in januari dit jaar, tegen kernenergie en tegen de bouw van nieuwe kolencentrales. Clement is lid van de raad van toezicht van het energiebedrijf RWE.

Achter het royement gaat een debat schuil tussen de linker- en rechtervleugel van de SPD. De partij heeft moeite om zich in de kwakkelende grote coalitie met de christen-democratische CDU/CSU voldoende te manifesteren.

Clement behoort tot de meest uitgesproken vertegenwoordigers van de rechtervleugel van de partij. Ypsilanti is een representant van de vleugel die wil dat de partij naar links opschuift om zich beter te kunnen afzetten tegen de coalitiegenoot en tegelijkertijd Die Linke, de succesvolle linkse partij van Oscar Lafontaine, wind uit de zeilen te nemen. Clement wil de concurrentie aangaan met de christen-democraten van bondskanselier Angela Merkel, door naar het politieke midden op te schuiven.

De advocaat van Clement, oudminister van Binnenlandse Zaken en zelf prominent SPD-lid Otto Schily, gaat bij de landelijke geschillencommissie van de partij in beroep tegen het oordeel van Noordrijn-Westfalen. Volgens Schily getuigt het besluit om Clement uit de partij te zetten van „een suïcidaal karakter” die de sociaal-democratie „nog lange tijd grote schade kan berokkenen”.

De 68-jarige Wolfgang Clement was van 1998 tot 2002 minister-president van Noordrijn-Westfalen. Bondskanselier Gerhard Schröder gaf hem in 2002 de leiding over het superministerie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid, waar hij verantwoordelijk was voor de ‘Agenda 2010’, een omstreden pakket aan maatregelen om het verouderde Duitse sociale stelsel te hervormingen.

Met zijn kritiek op Ypsilanti’s ‘alternatieve’ energiebeleid heeft Clement een gevoelig onderwerp in de SPD geraakt. In de vorige coalitie, met de Groenen, steunde de SPD het besluit om kernenergie gefaseerd te beëindigen. Door de stijgende olieprijs en de toenemende uitstoot van broeikasgassen neemt de druk toe om kernenergie niet geheel uit te sluiten als relatief ‘schone’ energieopwekking. Binnen de linkervleugel van de partij bestaat de vrees dat de SPD daarmee bij komende verkiezingen stemmen zal verliezen aan de Groenen. (AP, Reuters, AFP)