De bijen volharden stug in uitsterven

In nrc.next van 18 juli wordt optimistisch geconstateerd dat ”de democratie werkt” omdat klimaatondernemer Hans Ouwejan erin geslaagd is om een probleem - het massale uitsterven van bijen - op de politieke agenda te krijgen. Dat succesje wordt wat vroeg gevierd.

We hebben in Nederland een rijke traditie in agenderen, maar het lijkt er steeds meer op dat onze representatieve democratie niet in staat is dit soort problemen ook op te lossen. Dat de uitstervende bijenvolken ”besproken” en ”onderzocht” gaan worden, klinkt in ieder geval weinig hoopgevend.

De indrukwekkende hoeveelheid natuurdoeltypen en beschermingsregimes die we inmiddels bij elkaar vergaderd hebben, heeft nog niet kunnen verhinderen dat onze natuurkwaliteit rap achteruit blijft gaan. De vlinders, de planten en de vogels blijven verdwijnen en de achtergebleven populaties staan onder grote druk. Terwijl wij stug volharden in constructief vergaderen over evidente win- win situaties, volharden die domme bijen zich even stug in hun uitsterven.

Ik zou pas van een `werkende democratie` willen spreken als we in staat zijn maatregelen te treffen, die ervoor zorgen dat de natuurlijke kringlopen zich herstellen en het uitsterven van de onlangs geagendeerde bijen een halt wordt toegeroepen.

Brieven en opiniestukken sturen o.v.v. naam en woonplaats naar opinext@nrc.nl

    • Fauna Amsterdam
    • Stichting Veldonderzoek Flora
    • Sander Turnhout