Crisis om Zeeuwse politietop

Het politiekorps van Zeeland verkeert in crisis. De ondernemingsraad (OR) van het korps zegde gisteren het vertrouwen op in de korpsleiding, bestaande uit korpschef Fup Goudswaard en zijn plaatsvervanger Marten Siderius. De korpschef zat al thuis sinds onlangs bleek dat hij niet door de keuring van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kwam. Dat had volgens Goudswaard te maken met buitenechtelijke relaties. De AIVD adviseerde minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) Goudswaard geen verklaring van geen bezwaar af te geven, waarop de minister de korpschef op zijn eigen verzoek acht weken met buitengewoon verlof stuurde.

De vertrouwenscrisis binnen het korps en de niet afgegeven verklaring staan los van elkaar, benadrukken betrokkenen. De korpschef zelf weerspreekt dat.

Volgens de Nederlandse Politiebond waren er de laatste tijd structureel conflicten tussen de OR en de korpschef. Politiebond ACP zegt dat de vertrouwenspersonen binnen het politiekorps aan de bel hebben getrokken wegens het grote aantal werknemers dat bij hen klaagde over de korpsleiding. Dat, in combinatie met het feit dat de OR zich niet gehoord voelde in zaken als personele verschuivingen en financieel beleid, leidde uiteindelijk tot de vertrouwensbreuk.

Koos Schouwenaar, korpsbeheerder Zeeland, en zijn plaatsvervanger Dick van der Zaag hebben bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aangedrongen op een onafhankelijke waarnemer die tijdelijk de leiding neemt over het korps en onderzoek doet naar de crisis. Korpschef Goudswaard sluit zijn terugkeer in het korps uit.