Acht EU-landen willen sneller

Acht EU-landen willen samen afspraken maken over echtscheidingen. Ze wijken daarmee af van het principe dat EU-landen unaniem beslissen op het terrein van justitie. Het gaat om een politiek gevoelige kwestie.

Al tijden wordt in de EU geprobeerd overeenstemming te bereiken over een wet voor echtscheidingen. Daarin wordt onder meer bepaald van welk land de wetgeving van toepassing is, wanneer een echtpaar van verschillende nationaliteiten wil scheiden. Zweden verzet zich daar tegen omdat dat land niet wil dat wetgeving van een ander land in Zweedse rechtbanken moet worden toegepast.

Een groep van ten minste acht lidstaten kan de Europese Commissie vragen om voorstellen te doen voor ‘versterkte samenwerking’ als niet lukt om unaniem een beslissing te nemen. Deze regels voor ‘versterkte samenwerking’ zijn nog nooit gebruikt.

De acht landen waar het om gaat zijn Oostenrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Roemenië, Slovenië en Spanje. Verwacht wordt, aldus diplomaten in Brussel, dat meer landen zich bij het initiatief zullen aansluiten.

Praten over samenwerking tussen een groep van EU-landen ligt altijd gevoelig omdat daarmee de EU als geheel zou kunnen worden ondermijnd. Het moment waarop de acht landen hun initiatief nemen, is ook pikant. Een onlangs aangedragen oplossing voor het Ierse ‘nee’ tegen nieuwe EU-verdrag, is een ‘Europa van meer snelheden’. Voorstanders van verdere Europese integratie, zoals de Luxemburgse premier Juncker, suggereren dat groepen van landen in de EU vaker moeten samenwerken, als het onmogelijk blijkt afspraken te maken met alle 27 landen.

Als de Europese Commissie een voorstel doet voor ‘versterkte samenwerking’ dan moet dat nog wel worden goedgekeurd door de regeringen van de lidstaten. Maar daarvoor is dan geen unanimiteit meer nodig.