800 immigranten over zee naar Italië

Rome, 1 aug. Naar schatting achthonderd illegale migranten zijn gisteren over zee gearriveerd op het Italiaanse eiland Lampedusa, uitzonderlijk veel voor één dag. De migranten, die scheep waren gegaan in Noord-Afrika, waren verdeeld over één grote en vier kleine boten. Dit jaar zijn tot dusverre bijna twee keer zo veel bootmigranten in Italië gearriveerd als in dezelfde periode vorig jaar: nu zijn het er ruim elfduizend, toen waren het er bijna zesduizend.