Terecht meer aandacht voor falende musici

Muziekjournaliste Wenneke Savenije toont terecht begrip voor de black-out van Ilya Warenberg, plaatsvervangend concertmeester van het Residentie-orkest, tijdens de opening van het Haagse Festival (NRC Handelsblad, 5 juli).

Faalangst, podiumangst, plankenkoorts, choking, of in de volksmond de black-out komt veel voor bij toppers op sport- of muziekgebied en behoort volgens het psychiatrische classificatiesysteem D(iagnostic) S(ystemic) M(anuel), tot de sociale fobieën.

Kortgeleden heb ik op een medisch congres bepleit dat dit niet juist is en dat deze stoornis juist behoort tot het posttraumatisch stress syndroom (PTSS), hetgeen het perspectief op behandeling wijzigt. Wenneke Savenije neemt dit ook tot uitgangspunt. Hier bestaat echter nog geen consensus over.

Wel is het goed dat ook vanuit de muziekwereld zelf op positieve wijze aandacht wordt gevraagd voor dit fenomeen en dat compassie wordt getoond voor het slachtoffer, voor wie na een dergelijk traumatisch falen de ellende pas begint.