Stichter museum Van Bommel-Van Dam overleden

Rotterdam, 31 Juli. Kunstverzamelaar Reina Van Bommel-Van Dam, grondlegger van het gelijknamige museum voor moderne kunst in Venlo, is dinsdagnacht op 97-jarige leeftijd overleden. Samen met haar echtgenoot Maarten schonk zij in 1969 een collectie van circa 1200 schilderijen, tekeningen en sculpturen van vooral Nederlandse kunstenaars aan de gemeente Venlo, op voorwaarde dat er een museum zou komen. Ook bedong het echtpaar dat ze bij hun verzameling konden blijven wonen en altijd toegang hadden tot `hun` museum. Toen Museum Van Bommel-Van Dam in 1971 zijn deuren opende was het het eerste voor moderne kunst in Limburg. Speerpunt van de collectie waren de werken van de Amsterdamse Limburgers Pieter Defesche, Jef Diederen en Ger Lataster, voor wie het verzamelaarsechtpaar een voorliefde had. Maar ook Japanse tekeningen en prenten, Zuid-Amerikaans aardewerk en Afrikaanse beelden behoorden tot de collectie. Ook na de opening bleef het echtpaar verzamelen. Die privé-collectie van ongeveer vierhonderd werken werd in 1984 ondergebracht in een Stichting en als langdurige bruikleen overgedragen aan de gemeente Venlo. In Venlo stond Reina Van Bommel-Van Dam bekend als de dame met het rode hoedje die regelmatig in haar museum te vinden was en graag een sigaar van het merk La Reina opstak.