`Overlast AWACS erger dan verwacht`

Onderbanken, 31 juli. Onderbanken is ”enorm geschrokken” van de gisteren bekendgemaakte eerste resultaten van de permanente geluidsmetingen naar het lawaai van AWACS-vliegtuigen in deze Limburgse gemeente. Wethouder Stevelmans zei gisteren dat de geluidsoverlast ”veel erger is dan verwacht”. Sinds eind vorig jaar worden in opdracht van het ministerie van VROM op twaalf plaatsen in Onderbanken en Brunssum metingen verricht, als basis voor een gezondheidsonderzoek door de GGD. Meer dan 10 procent van de AWACS-toestellen produceert geluidspieken boven 100 decibel.