Overal voetpaden

In Engeland en Wales zijn ze overal: Public footpaths. Ze gaan letterlijk vanaf iedere straathoek en iedere bocht in de weg, dwars door weilanden, langs akkerranden en door bosjes het land door. Op de kaart staan ze meestal aangegeven als een ‘Public right of way’ en op de grond en langs de weg zijn het die bordjes die je de heg in wijzen. Als je dichterbij komt, zie je dan dat er een gat in de heg zit met een stile, een opstapje over het hek dat in of achter de heg staat. Daarachter loopt een pad of een spoor de verte in. Je kunt zo heel Engeland en Wales doorlopen.

Er bestaan routes, zoals het beroemde ‘Coast-to-coast path’ van Wainwright dat je vrijwel uitsluitend over dergelijke paden van de Ierse Zee naar de Noordzee voert. Maar je ziet ze ook ineens midden in de stad of in het het dorp. Vaak voeren ze dan via wat achterommetjes opeens naar een park of een stuk weiland of bos en vandaar weer verder, terug de stad, of een ander dorp in.

In Nederland kom je een slap aftreksel uitsluitend buiten de Randstad tegen en dat is nu het grote verschil met Engeland. Want daar zijn ze zelfs in en rond de grote steden, terwijl het hier in de Randstad onmogelijk is om een stevige wandeling te maken zonder een groot deel over of langs de weg te moeten lopen, vaak zonder apart voet- of fietspad en met langsrazend autoverkeer.

Heeft u ook een goed idee? Mail het ons via opinie@nrc.nl

    • Frank Teunissen Rotterdam