nrc.nl/klaver

Onderzoekers van MIT in Boston hebben software geschreven om patiëntengegevens in elektronische dossiers automatisch te anonimiseren, blogt Marie-José Klaver.