nrc.nl/jakarta

Correspondent Elske Schouten schreef een artikel over een aanval op een christelijke school.

Op haar weblog schrijft ze tegen welke moeilijkheden ze aanliep.