Missies van VN in Afrika in problemen

De Verenigde Naties kampen met acute problemen bij het vervullen van hun vredesmissies. De groeiende druk wordt onderstreept door de gedwongen beëindiging van de missie in Eritrea en Ethiopië en het diplomatieke steekspel rond de missie in Darfur.

De chef van alle VN-vredesmissies, onder-secretaris-generaal Jean-Marie Guéhenno, waarschuwt tegen toenemende politieke druk om vredeshandhavers in te zetten in gebieden waar nog helemaal geen vrede heerst. „Als er geen politieke overeenstemming is, bestaat er een grote kans dat militaire macht niets uitmaakt”, aldus Guéhenno, een Fransman, die deze week vertrekt.

Bovendien ontstaan door de toename van het aantal vredesmissies grote financiële, personele en logistieke tekorten, zoals bij de missie in Darfur. Maar zelfs als die missie alle vereiste middelen zou hebben, kan ze haar werk niet doen door gebrek aan politieke dekking, zei Guéhenno tegen de BBC. Wereldwijd zijn meer dan 100.000 blauwhelmen actief.

De Veiligheidsraad besloot gisteren geen nieuw mandaat te verlenen aan de VN-missie langs de grens tussen Eritrea en Ethiopië. Volgens de V-raad kan de missie, UNMEE, in de praktijk niets uitrichten door tegenwerking van Eritrea. UNMEE zag sinds 2000 toe op het respecteren van de grens tussen beide landen. Eritrea verweet UNMEE dat het Ethiopië niet dwong tot naleving van de grensafspraken en dwong de blauwhelmen dit jaar via een brandstofblokkade tot de aftocht.

De VN-missie in Darfur dreigde eveneens niet verlengd te worden nadat zij de afgelopen weken inzet werd van de internationale diplomatieke ruzie over de mogelijke vervolging van president Omar al-Bashir van Soedan. Afrikaanse landen, gesteund door China en Rusland, eisten dat de V-raad in ruil voor hun steun aan verlenging van de missie het Internationale Strafhof zou dwingen voorlopig geen stappen te ondernemen tegen Bashir, die wordt beschuldigd van genocide in Darfur. Uiteindelijk is een compromis gevonden met westerse landen die de kwestie-Bashir gescheiden willen houden van de missie in Darfur. Vannacht wordt de missie met een jaar vermoedelijk verlengd en „neemt de V-raad kennis” van mogelijke nadelen van vervolging van Bashir.

In Darfur opereren slechts 9.000 van de geplande 26.000 blauwhelmen.

Eritrea: pagina 5