Is het echt zo slecht om van dichtbij tv te kijken (2)?

Van dichtbij televisie kijken is niet slecht voor je ogen, concludeerde de rubriek next question onlangs. „Dat is een fabeltje”, mailde emeritus hoogleraar telecommunicatie en elektronica J.H Geels, in een van de kritische reacties. Aan de buis kleven, zou zelfs erg gevaarlijk zijn. Hoe zit het nou?

We vragen Geels om telefonische uitleg. „Maar natuurlijk”, zegt hij. „Kleurentelevisies met een beeldbuis zijn voorzien van een scherm dat oplicht als het getroffen wordt door een elektronenstraal. Om deze straal op te wekken, is een hoogspanning van 30.000 volt nodig. Daarbij komt echter ook röntgenstraling vrij, die schadelijk is voor het lichaam. De straling verandert de DNA-structuur in het lichaam, is kankerverwekkend en kan het functioneren van organen verstoren.”

Om de röntgenstraling te absorberen, zit er lood in het beeldscherm, vervolgt Geels. Daardoor straalt de beeldbuis nog slechts enkele tienden milliröntgen per uur uit. „Deze norm is vastgesteld met het volgende uitgangspunt: mensen mogen per jaar blootgesteld worden aan straling van 0,5 rad, ze kijken gemiddeld niet meer dan vier uur televisie en een afstand van kijker tot beeldscherm van ten minste drie maal de diagonaal van het beeldscherm.”

Maar als je dichterbij de televisie gaat zitten of langer dan vier uur tv kijkt, is dat wel degelijk schadelijk, zegt Geels.

Volgens Leo Ebben, stralingsdeskundige en secretaris van de Nederlandse Vereniging van Stralingshygiëne is dit onzin. „In Nederland voldoen alle beeldbuizen aan het besluit stralingsbescherming”, zegt hij. „Dit besluit is genomen om mensen te beschermen tegen schadelijke straling. Daarin staat dat de straling op 10 centimeter van een bereikbaar oppervlak nooit meer mag zijn dan 1 microsivert per uur. In werkelijkheid ligt de straling nog veel lager: slechts een fractie van een microsivert. Door het loodglas komt er bijna geen straling uit beeldbuizen.”

Volgens Ebben heeft de afstand die professor Geels aanhaalt, te maken met beeldkwaliteit. „Op een afstand van drie keer de diagonaal van het beeldscherm is de beeldkwaliteit het beste.”

    • Toon Beemsterboer