Internet Weblog van de dag

Geen zorgen over privacy. Argento Marble, stethoscope, medical chart with pen, diagnostic reading. Jupiterimages

Universiteit anonimiseert medische rapporten. Marie-José Klaver schrijft in het weblog Digitale zaken over software die kan helpen privacy rond gezondheidsgegevens te garanderen:

„Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een programma geschreven waarmee persoonsgegevens in medische rapporten automatisch verwijderd kunnen worden. MIT denkt dat de software, die gratis en open source is, ertoe kan bijdragen dat patiënten minder bang zijn voor privacyschendingen.

Vrees voor inbreuken op de privacy en juridische kwesties bemoeilijken het uitwisselen van elektronische medische dossiers. De gegevens van patiënten en het verloop van hun ziekten kan een waardevolle bijdrage leveren aan de medische wetenschap.

Met het programma van MIT worden medische rapporten en uitslagen geanonimiseerd waardoor patiënten zich geen zorgen hoeven te maken over het aantal mensen dat kennis neemt van hun gegevens en artsen en ziekenhuizen zonder angst voor juridische claims onderzoek kunnen doen.”

Meer digitale zaken zijn te vinden op nrc.nl/klaver