Griepprik herhalen is voor ouderen het best

Den Haag. Ouderen die elk jaar een griepprik bij hun dokter halen, zijn het best beschermd tegen griep. Zij bouwen een bescherming op die hoger is dan die van mensen die de prik voor het eerst hebben gekregen. Dat blijkt uit een nog niet verschenen onderzoek van de Universiteit Maastricht. Vijf Nederlandse onderzoekers publiceren hun bevindingen in augustus in het wetenschappelijk tijdschrift Lancet Infectious Diseases. Zij nemen daarmee stelling tegen eerdere conclusies van onderzoekers dat ouderen weinig aan de griepprik zouden hebben. Dat leidde toen tot Kamervragen over het nut ervan.