Bij hoger beroep altijd een andere rechter

De stelling van dr. C. le Pair ( Opiniepagina, 27 juli) dat `regelmatig` in het onafhankelijke hoger beroep personen fungeren die al in een eerdere instantie bij de zaak waren betrokken en die (mede)verantwoordelijk waren voor het eerder gevelde vonnis, moet nodig worden weersproken. De stelling is niet onderbouwd, feitelijk onjuist en schadelijk voor het vertrouwen in de rechterlijke macht.

Het is bij de hoger beroepscolleges juist de gewoonte om `overstappers` een aantal jaren niet in te zetten op zaken afkomstig van hun vorig gerecht/arrondissement. Dus ze behandelen niet alleen geen zaken die ze zelf hebben behandeld, maar sowieso geen zaken die afkomstig zijn van het gerecht waar zij voorheen werkzaam waren (zaken dus die behandeld zijn door voormalige collega`s).

Dat is de gewone gang van zaken, in ieder geval bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht, waar ik als vice-president van Rotterdamse rechtbank gedetacheerd ben voor twee jaar, en naar mijn vaste overtuiging geldt deze werkwijze ook bij de andere hoger-beroepscolleges (CBb, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State en de Hoven).

    • R. Kruisdijk Amsterdam