België neemt pauze na crisis

Na ruim een jaar politieke crisis in België wil koning Albert een adempauze inlassen in de onderhandelingen. De drie bemiddelaars die proberen een oplossing te vinden, krijgen van hem langer de tijd – tot in de tweede helft van september.

Aan het begin van de middag was nog onzeker of dat uitstel acceptabel is voor alle regeringspartijen. De Vlaamse christen-democraten van premier Yves Leterme en de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) hadden eerder laten weten dat er uiterlijk vandaag duidelijkheid moest zijn over de ‘staatshervorming’ die zij willen.

Yves Leterme, die in maart na moeizame onderhandelingen premier werd, diende twee weken geleden zijn ontslag in. Hij was er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een staatshervorming. Vlaamse partijen willen dat die er komt zodat de regio’s meer bevoegdheden krijgen, onder meer op het terrein van arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en belastingen. Maar koning Albert weigerde het ontslag van Leterme.

Drie bemiddelaars hebben de afgelopen weken op verzoek van de koning geprobeerd een oplossing te vinden voor de crisis. Opmerkelijk was dat Albert géén Vlaamse bemiddelaar benoemde. Hij gaf daarmee gehoor aan de roep van partijgenoten van Leterme dat Franstaligen nu eens aan zet waren. Leterme bood het afgelopen jaar al drie keer zijn ontslag aan: twee keer als formateur en één keer als premier.

Koning Albert riep de hulp in van François-Xavier de Donnea, een Franstalige liberaal, Raymond Langendries, een Franstalige christen-democraat, en Karl-Heinz Lambertz, de socialistische premier van de Belgische Duitstalige Gemeenschap. Zij proberen de onderhandelingen nu weer op gang te brengen door de ministers-presidenten van Wallonië en Vlaanderen daarbij te betrekken. Dat zou de Vlamingen vertrouwen moeten geven dat gesprekken deze keer tot resultaten zullen leiden.

Sinds de parlementsverkiezingen op 10 juni vorig jaar hebben politici in België vrijwel onafgebroken onderhandeld. De afgelopen dagen vertrokken sommigen al op vakantie, in de hoop dat er in september verder wordt gepraat. Uitstel is vooral lastig voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), die van alle partijen het hardste hamert op een staatshervorming.