Taalcoach moet met speurwerk beginnen

Autochtone Nederlanders moeten allochtonen helpen de Nederlandse taal te leren, zo wil de overheid. Minister Vogelaar (Integratie, PvdA) lanceerde daartoe op 15 juni de campagne ‘Het begint met taal’. Maar wie denkt zich makkelijk in te schrijven als ‘taalcoach’, komt bedrogen uit. Op de website www.hetbegintmettaal.nl stonden tot gisteren alleen links naar algemene websites van met het project verbonden organisaties als Rode Kruis, Humanitas en Vluchtelingenwerk. Daarna wordt het zoeken.

Een mail aan Humanitas levert een verwijzing op naar een regionale afdeling. Die heeft alleen een project ‘voor vrouwen, door vrouwen’: geen optie voor een man.

„De campagne is met stoom en kokend water op gang gekomen”, zegt André Hudepohl van Humanitas. „Men wilde per se op 15 juni starten en onze website slagvaardig aanpassen is niet ons sterkste punt. ” De decentrale opzet van de organisaties is ook lastig. „Wij kunnen onze lokale afdeling niet dwingen een project ook voor mannen open te stellen.”

De campagne, die 1,1 miljoen euro kost, is een „draaggolfcampagne”, meldt VROM. Het ministerie, waaronder Integratie ressorteert, hoopt dat maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en vakbonden „aanhaken”. Een databank met taalprojecten van het Oranjefonds wordt nu uitgebreid met projecten van de met de campagne verbonden organisaties. Een link naar die databank is inmiddels op hetbegintmettaal.nl geplaatst.

„Je moet als burger nog aardig wat speurwerk doen, maar het is een begin”, benadrukt Miriam den Hollander namens het Landelijk Netwerk van Thuislesorganisaties. „Zo goed als op hetbegintmettaal.nl is nog nooit uitgelegd wat inburgeren inhoudt.”

    • Ewout Lamé