Rechterlijke macht niet zelfreinigend

Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) heeft voorgesteld om de commissie die gaat over de ruimere mogelijkheden om rechtszaken te heropenen een aanhangsel van de Hoge Raad te laten zijn. In het commentaar `Ten halve gekeerd` (nrc.next, 17 juli) wordt daarover gezegd: ”Die keuze is op zichzelf juist. De rechterlijke macht bewijst iedere dag dat het eigen werk kan herzien. Het verwijt dat slagers hun eigen vlees mogen keuren zien rechters terecht als een geuzencompliment.”

Dit zijn meerdere beweringen die mij stuk voor stuk onjuist lijken. Waarom is de keuze ”op zichzelf juist”? Lucia de B. zou nog steeds in de gevangenis zitten als er niet door niet-juristen was gewezen op de in deze zaak gemaakte fouten omtrent de toxicologische bewijsvoering. In het voorstel van minister Hirsch Ballin worden niet-juristen nog steeds geweerd en komt er geen onafhankelijke commissie, zoals bijvoorbeeld in Engeland de Criminal Cases Review Commission (CCRS). Deze commissie heeft sinds 1997 ongeveer vierhonderd zaken heropend, waarbij in 70 procent van de gevallen het oorspronkelijke vonnis vernietigd werd.

De minister haast zich steeds te zeggen dat rechterlijke dwalingen een hoge uitzondering zijn. Hoe weten ze dat zo zeker? De ervaringen van de CCRS wijzen in ieder geval in een andere richting.

Brieven en opiniestukken sturen o.v.v. naam en woonplaats naar opinext@nrc.nl

    • Prof. Dr. Piet Groeneboom Utrecht