Nog geen rehabilitatie voor Foekje Dillema

”Hardloopster Foekje Dillema had zowel mannelijke als vrouwelijke lichaamscellen. Maar het was een vrouw, concluderen onderzoekers”, aldus NRC Handelsblad op 21 juli (cursivering van mij). Foekjes rehabilitatie wordt door deze krant dus helaas weer lekgeschoten.

    • Albert Appelo