Griepprik herhalen is voor ouderen het best

Ouderen die elk jaar trouw een griepprik bij hun dokter halen, zijn het best beschermd tegen griep. Zij bouwen een bescherming op die hoger is dan die van mensen die de prik voor het eerst hebben gekregen.

Dat blijkt uit een nog niet verschenen onderzoek van de Universiteit Maastricht. Vijf Nederlandse onderzoekers publiceren hun bevindingen in augustus in het wetenschappelijk tijdschrift Lancet Infectious Diseases over de bescherming van griepvaccinatie bij zestigplussers.

Zij nemen daarmee stelling tegen eerdere conclusies van buitenlandse onderzoekers dat ouderen weinig aan de griepprik zouden hebben. Die bevindingen leidden toen tot Kamervragen over het nut van het vaccineren.

De Maastrichtse onderzoekers weerleggen dat. Zij tonen aan dat mensen in de groep van 60 tot 70 jaar een beschermingsgraad van 59 procent hebben. Bij 70-plussers is dat 57 procent. Er is dus geen sprake van een belangrijke afname van de bescherming naarmate ouderen een hogere leeftijd bereiken. Ook de antistoffen nemen nauwelijks af met het vorderen van de leeftijd.

Belangrijker vinden de onderzoekers nog de bevinding dat de bescherming tegen griep het hoogste is na meerdere jaren van trouwe vaccinatie. Dat is een bekend gegeven bij vaccinaties, maar dat wordt vaak over het hoofd gezien bij onderzoek naar de effectiviteit van prikken in de praktijk, stelt de Universiteit Maastricht. En dat is nu juist bij griepvaccinatie heel belangrijk. Doordat griepvirussen jaarlijks iets van samenstelling veranderen en soms totaal van gedaante wisselen, is de jaarlijkse vaccinatie afgestemd op de nieuwste virusvarianten. „Na jaren van vaccinatie ontstaat een bredere bescherming, en dit is juist waar ook de ‘oudere’ ouderen het meest van profiteren”, aldus de Universiteit Maastricht in een verklaring.

Griep kan dodelijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Extra kwetsbaar zijn patiënten met hart- en vaatziekten of een longziekte. Artsen adviseren deze mensen nu al een griepprik te halen. Vorig jaar ontstond het beeld dat de prik minder zinvol was naarmate mensen ouder zijn. Dat blijkt nu dus niet het geval.

In 2007 concludeerden buitenlandse onderzoekers dat het nut van griepvaccinatie voor het voorkomen van sterfte bij ouderen niet bewezen is. In reactie daarop schreef de Gezondheidsraad aan minister Klink (Volksgezondheid, CDA), dat die conclusie niet klopte. De buitenlandse onderzoekers baseerden zich op een Nederlands onderzoek uit 1994 van de Universiteit Maastricht en hebben naar nu blijkt dat onderzoek „incorrect geïnterpreteerd”, zeggen de Nederlandse wetenschappers.